System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 1 to 50 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
1993 PL/1993/01 Praca licencjacka Karpińska Danuta Ocena możliwości zastosowania spektroskopii w podczerwieni do oznaczania niewielkich ilości podtlenku azotu Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
1993 PL/1993/02 Praca licencjacka Karaś Aneta Problem emisji par węglowodorów do atmosfery w czasie napełniania zbiorników paliwowych Niećko Jerzy Borowiecki Tadeusz
1993 PL/1993/03 Praca licencjacka Kurek Barbara Problem odpadów przy produkcji sody, kwasu fosforowego i kaprolaktamu Chmiel Bogusław
1994 PL/1994/01 Praca licencjacka Duda Katarzyna EDTA i jego analogi Ryczkowski Janusz
1994 PL/1994/02 Praca licencjacka Wdowiak Edyta Srebro, jego właściwości i odzysk ze zużytych materiałów fotograficznych Niećko Jerzy
1994 PL/1994/03 Praca licencjacka Sawecki Jarosław Metody przetwarzania paliw stałych Grzegorczyk Wiesław
1994 PL/1994/04 Praca licencjacka Zarzeczna Urszula Procesy chemiczne w fotografii Chmiel Bogusław
1994 PL/1994/05 Praca licencjacka Bednarczyk Barbara Freony: właściwości, zastosowanie, konsekwencje klimatyczne Machocki Andrzej
1995 PL/1995/01 Praca licencjacka Harasim Alina Katalizatory bimetaliczne, przegląd literatury Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/02 Praca licencjacka Kłoda Małgorzata Technologia szkła Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/03 Praca licencjacka Dziadosz Agnieszka Nowoczesne technologie upłynniania węgla Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/04 Praca licencjacka Burzyńska Dorota Anna Technologie odpadowe i bezodpadowe otrzymywania węglanu sodu Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/05 Praca licencjacka Uliński Grzegorz Zasady ochrony patentowej oraz przegląd patentów - oczyszczanie gazów przemysłowych Grzegorczyk Wiesław
1995 PL/1995/06 Praca licencjacka Duszyński Dariusz Katalityczne dopalanie spalin samochodowych Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/07 Praca licencjacka Słotwińska Anna Iwona Energetyka jądrowa - za i przeciw Chmiel Bogusław
1995 PL/1995/08 Praca licencjacka Krzysiak Anna Laboratoryjne badanie wypalania kamienia wapiennego Chmiel Bogusław
1995 PL/1995/09 Praca licencjacka Słomka Joanna Benzyny ekologiczne Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/10 Praca licencjacka Mazur Barbara Wodór - ekologicznie czysty i bezpieczny nośnik energii Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/11 Praca licencjacka Kowalczuk Dorota Biologiczne metody unieszkodliwiania odpadów stałych Chmiel Bogusław
1996 PL/1996/01 Praca licencjacka Piwko Grzegorz Nowe zastosowania gazu syntezowego Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/02 Praca licencjacka Turek Janina Agnieszka Różne metody otrzymywania glinu Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/03 Praca licencjacka Wasilewski Paweł Spalanie odpadów przemysłowych Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/04 Praca licencjacka Buczkowska Anna Produkcja kwasu fosforowego i utylizacja fosfogipsu Ryczkowski Janusz
1996 PL/1996/05 Praca licencjacka Stępień Piotr Kauczuk. Guma. Wulkanizacja. Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/06 Praca licencjacka Moskwa Katarzyna Wyszukiwanie informacji chemicznej w sieci internet Dominko Anna Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/07 Praca licencjacka Kurys Agnieszka Źródła emisji toksycznych substancji do atmosfery Grzegorczyk Wiesław
1996 PL/1996/08 Praca licencjacka Piotrowska Joanna Technologia otrzymywania eteru metylo-tert-butylowego Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/09 Praca licencjacka Polak Ilona Nadtlenek wodoru, jego synteza i perspektywy wykorzystania Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/10 Praca licencjacka Jankowska Marta Kompleksowe systemy gospodarki odpadami niebezpiecznymi Chmiel Bogusław
1996 PL/1996/11 Praca licencjacka Kozicka Anna Wykorzystanie zakładów cementowych dla potrzeb utylizacji i unieszkodliwiania odpadów Chmiel Bogusław
1996 PL/1996/12 Praca licencjacka Zając Katarzyna Ewelina Gospodarka odpadami niebezpiecznymi Chmiel Bogusław
1997 PL/1997/01 Praca licencjacka Stalska Anna Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii Grzegorczyk Wiesław
1997 PL/1997/02 Praca licencjacka Lesiuk Adam Cl2 w technologii chemicznej - zastosowanie i zagrożenia Borowiecki Tadeusz
1997 PL/1997/03 Praca licencjacka Czech Marcin Degradacja polimerów Borowiecki Tadeusz
1998 PL/1998/01 Praca licencjacka Markiewicz Jacek Przewodzące polimery Borowiecki Tadeusz
1998 PL/1998/02 Praca licencjacka Weremecki Tomasz Dioksyny - źródła, zagrożenia, środki zaradcze Borowiecki Tadeusz
1998 PL/1998/03 Praca licencjacka Fabiańczuk Monika Bezpośrednia przemiana metanu w chemikalia i paliwa Machocki Andrzej
1998 PL/1998/04 Praca licencjacka Ciosek Robert Gospodarka odpadami szpitalnymi Chmiel Bogusław
1998 PL/1998/05 Praca licencjacka Konior Magdalena Anna Gospodarcze wykorzystanie odpadów komunalnych - możliwości i bariery Chmiel Bogusław
1998 PL/1998/06 Praca licencjacka Klimek Beata Paliwa alternatywne i biopaliwa Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/01 Praca licencjacka Kalisz Grzegorz Porównanie właściwości stopowych katalizatora żelazowego i rutenu osadzonego na węglu - katalizatorów syntezy amoniaku Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/02 Praca licencjacka Bartuzi Agnieszka Porównanie metod odsiarczania gazów odlotowych Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/03 Praca licencjacka Iwaniuk Ilona Teoria i praktyka gospodarowania odpadami medycznymi Chmiel Bogusław
1999 PL/1999/04 Praca licencjacka Topyła Edyta Procesy membranowe w ochronie środowiska Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/05 Praca licencjacka Bogusz Paweł Otrzymywanie szkła Machocki Andrzej
1999 PL/1999/06 Praca licencjacka Guz Anna Włókna sztuczne nowej generacji Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/07 Praca licencjacka Kasprzak Katarzyna Ograniczenie uciążliwości zakładów energetyki węglowej dla œśrodowiska Grzegorczyk Wiesław
2000 PL/2000/01 Praca licencjacka Pukos Tomasz Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w środowisku Borowiecki Tadeusz
2000 PL/2000/02 Praca licencjacka Sławińska Monika Koksowanie węgla - przebieg i technologia procesu Borowiecki Tadeusz
2000 PL/2000/03 Praca licencjacka Piotrowski Marek Badania efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na IX piętrze D.S. "Helios" Chmiel Bogusław