System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 1 to 50 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
2000 PL/2000/01 Praca licencjacka Pukos Tomasz Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w środowisku Borowiecki Tadeusz
2000 PL/2000/02 Praca licencjacka Sławińska Monika Koksowanie węgla - przebieg i technologia procesu Borowiecki Tadeusz
2001 PL/2001/01 Praca licencjacka Ste? Ma?gorzata Produkcja i zastosowanie celulozy Machocki Andrzej
2001 PL/2001/02 Praca licencjacka Adamska Agata Hydroodsiarczanie olejów nap?dowych Borowiecki Tadeusz
2001 PL/2001/03 Praca licencjacka Paczkowska Karolina Naturalne i antropogeniczne ?ród?a chloru - problemy środowiskowe Borowiecki Tadeusz
2001 PL/2001/04 Praca licencjacka ?ywicka Iwona Badanie odpadów komunalnych w D.S. Grześ w dzielnicy akademickiej UMCS w Lublinie Chmiel Bogus?aw Lesiuk Adam
2001 PL/2001/05 Praca licencjacka Pa?ka Aleksamdra Zagospodarowanie odpadów gumowych Borowiecki Tadeusz
2002 PL/2002/01 Praca licencjacka Konefa? Ewelina Paliwa z produktów roślinnych Borowiecki Tadeusz
2002 PL/2002/02 Praca licencjacka Sawicz Agnieszka Technologiczne wykorzystanie CO2 Borowiecki Tadeusz
2003 PL/2003/01 Praca licencjacka Lisiecka Ewelina Tworzywa, ?ywice - wybrane zastosowania i utylizacja Grzegorczyk Wies?aw
2003 PL/2003/02 Praca licencjacka Warszawska Ma?gorzata Barwniki w ?ywności Machocki Andrzej
2003 PL/2003/03 Praca licencjacka Bielecka Agnieszka Procesy membranowe w ochronie środowiska Borowiecki Tadeusz
2003 PL/2003/04 Praca licencjacka Widzi?ska Izabela Opioidy wykorzystywane w zwalczaniu bólów nowotworowych Borowiecki Tadeusz
2003 PL/2003/05 Praca licencjacka Grzegrzó?ka Anna "Szczyt Ziemi" w Johannesburgu światowy szczyt na temat zrównowa?onego rozwoju (WSSD) Machocki Andrzej
2003 PL/2003/06 Praca licencjacka Ko?uchowski Adam Luminofory pó?przewodnikowe i ich zastosowanie na przyk?adzie diod elektroluminescencyjnych i laserów Ryczkowski Janusz
2004 PL/2004/01 Praca licencjacka Kosiarczyk Iwona Substancje zag?szczające w środkach spo?ywczych Machocki Andrzej
2004 PL/2004/02 Praca licencjacka Krukowski Marcin Wprowadzenie do symulacji procesowych w oparciu o pakiet chemcad Borowiecki Tadeusz Giecko Grzegorz
2006 PL/2006/01 Praca licencjacka Ga?kowska Agnieszka Otrzymywanie gliceryny i jej zastosowania Machocki Andrzej
2006 PL/2006/02 Praca licencjacka Skrok Katarzyna Biogaz i fermentacja metanowa, zagro?enie czy ?ród?o energii odnawialnej Stasi?ska Beata
2006 PL/2006/03 Praca licencjacka Cieniuch Jolanta Procesy katalityczne w rozwoju motoryzacji Machocki Andrzej
2006 PL/2006/04 Praca licencjacka Kacprzak Justyna Jolanta Witaminy i mikroelementy a zdrowie cz?owieka Borowiecki Tadeusz
2006 PL/2006/05 Praca licencjacka Czubkowski Pawe? Symulacja procesu utleniania amoniaku w procesie produkcji kwasu azotowego z zastosowaniem pakietu chemcad Giecko Grzegorz
2007 PL/2007/01 Praca licencjacka Pich Mariusz Badana ilościowe oraz sk?adu morfologicznego odpadów komunalnych powstających w D.S. "Zana" Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
2007 PL/2007/02 Praca licencjacka Nowak Agnieszka Otrzymywanie octanu butylu z zastosowaniem destylacji reaktywnej Giecko Grzegorz
2008 PL/2008/01 Praca licencjacka Pietryka Iwona Maria Metan towarzyszący kopalinom Machocki Andrzej
2008 PL/2008/02 Praca licencjacka Zawadzka Justyna Spalanie paliw alternatywnych w cementowni Borowiecki Tadeusz Zawadzki Witold
2009 PL/2009/01 Praca licencjacka Ko?odziej Marcin Metody produkcji paliw syntetycznych Methods of synthetic fuels of the production Machocki Andrzej
2010 PL/2010/01 Praca licencjacka Tymicka Bożena Nanomateriały węglowe - budowa, metody otrzymywania, perspektywy zastosowania Carbonaceons nanomaterials - structure, production, application perspects Machocki Andrzej
2010 PL/2010/02 Praca licencjacka Ambryszewski Łukasz Materiały wybuchowe Explosives Machocki Andrzej
2010 PL/2010/03 Praca licencjacka Troć Ewelina Procesy i reaktory membranowe Membrane processes and reactors Borowiecki Tadeusz
2011 PL/2011/01 Praca licencjacka Murawska Magdalena Chemiczne dodatki do żywności - substancje słodzące Chemical food additives - sweetening agents Machocki Andrzej Gac Wojciech
2010 PL/2010/04 Praca licencjacka Wachnicki Patryk Odnawialne źródła energii jako istotny element w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w systemie hybrydowym Machocki Andrzej
1999 PL/1999/01 Praca licencjacka Kalisz Grzegorz Porównanie właściwości stopowych katalizatora żelazowego i rutenu osadzonego na węglu - katalizatorów syntezy amoniaku Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/02 Praca licencjacka Bartuzi Agnieszka Porównanie metod odsiarczania gazów odlotowych Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/03 Praca licencjacka Iwaniuk Ilona Teoria i praktyka gospodarowania odpadami medycznymi Chmiel Bogusław
1999 PL/1999/04 Praca licencjacka Topyła Edyta Procesy membranowe w ochronie środowiska Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/05 Praca licencjacka Bogusz Paweł Otrzymywanie szkła Machocki Andrzej
1998 PL/1998/01 Praca licencjacka Markiewicz Jacek Przewodzące polimery Borowiecki Tadeusz
1998 PL/1998/02 Praca licencjacka Weremecki Tomasz Dioksyny - źródła, zagrożenia, środki zaradcze Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/01 Praca licencjacka Piwko Grzegorz Nowe zastosowania gazu syntezowego Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/02 Praca licencjacka Turek Janina Agnieszka Różne metody otrzymywania glinu Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/03 Praca licencjacka Wasilewski Paweł Spalanie odpadów przemysłowych Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/04 Praca licencjacka Buczkowska Anna Produkcja kwasu fosforowego i utylizacja fosfogipsu Ryczkowski Janusz
1995 PL/1995/01 Praca licencjacka Harasim Alina Katalizatory bimetaliczne, przegląd literatury Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/02 Praca licencjacka Kłoda Małgorzata Technologia szkła Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/03 Praca licencjacka Dziadosz Agnieszka Nowoczesne technologie upłynniania węgla Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/04 Praca licencjacka Burzyńska Dorota Anna Technologie odpadowe i bezodpadowe otrzymywania węglanu sodu Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/05 Praca licencjacka Uliński Grzegorz Zasady ochrony patentowej oraz przegląd patentów - oczyszczanie gazów przemysłowych Grzegorczyk Wiesław
1994 PL/1994/01 Praca licencjacka Duda Katarzyna EDTA i jego analogi Ryczkowski Janusz
1994 PL/1994/02 Praca licencjacka Wdowiak Edyta Srebro, jego właściwości i odzysk ze zużytych materiałów fotograficznych Niećko Jerzy