System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 301 to 350 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
2003 PM/2003/05 Praca magisterska ?ywicka Iwona Zastosowanie metody pasywnej do bada? NO2 ze ?róde? komunikacyjnych Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
2003 PM/2003/06 Praca magisterska Mazurek Marta Analiza funkcjonowania sk?adowiska odpadów komunalnych "KRAS - EKO" w Wincentowie Machocki Andrzej Chmiel Bogus?aw,Lesiuk Adam
2004 PM/2004/01 Praca magisterska Albi?ski Maciej Kserografia - aspekty chemiczne, fizyczne, urządzenia i materia?y Borowiecki Tadeusz
2004 PM/2004/02 Praca magisterska Konefa? Ewelina Badania nad katalizatorami rozk?adu tlenku diazotu w symulowanych warunkach produkcji kwasu azotowego Borowiecki Tadeusz Giecko Grzegorz
2005 PM/2005/01 Praca magisterska Bielecka Agnieszka Niskotemperaturowe utlenianie tlenku w?gla oraz lotnych związków organicznych Gac Wojciech
2005 PM/2005/02 Praca magisterska Gontarz Anna Badania aktywności katalizatorów palladowych na nośniku glinowym modyfikowanym jonami wapnia, lantanu i ceru w reakcji katalitycznego utleniania metanu Stasi?ska Beata Machocki Andrzej
2006 PM/2006/01 Praca magisterska Krukowski Marcin Badania katalizatorów rozk?adu N2O Giecko Grzegorz
2006 PM/2006/02 Praca magisterska Adamczak Aneta Katalityczny rozk?ad metanu na katalizatorach niklowo - miedziowych Borowiecki Tadeusz
2006 PM/2006/03 Praca magisterska Mazurek Katarzyna Utlenianie alkoholi w obecności katalizatorów srebrowo - manganowych Gac Wojciech
2006 PM/2006/04 Praca magisterska Miazga ?aneta Wyodr?bnianie olejków z ro?lin leczniczych stosowanych w kosmetyce Ryczkowski Janusz Pasieczna Sylwia
2006 PM/2006/05 Praca magisterska Staszczuk Przemys?aw Analiza depozytów w?glowych powsta?ych na przemys?owym katalizatorze uwodornienia benzenu Ryczkowski Janusz Pasieczna Sylwia
2006 PM/2006/06 Praca magisterska Mierzwa Agnieszka Badania nanostrukturalnych katalizatorów niskotemperaturowego rozk?adu N2O Borowiecki Tadeusz Giecko Grzegorz
2008 PM/2008/01 Praca magisterska Pi?at El?bieta Selektywne utlenianie toluenu do aldehydu benzoesowego. Związki zapachowe. Synteza oraz badanie w?aściwości katalizatorów ?elazowo-molibdenowych Borowiecki Tadeusz Gac Wojciech
2008 PM/2008/02 Praca magisterska Kurzawski Pawe? Zintegrowany system mikroreaktora, wagi oscylacyjnej, spektrometru masowego i chromatografu gazowego do bada? katalizatorów: charakterystyka, zastosowanie i optymalizacja Borowiecki Tadeusz Giecko Grzegorz
2009 PM/2009/01 Praca magisterska Piwko Sylwester Badania metodami temperaturowo-programowanymi katalizatorów kobaltowych przeznaczonych do procesu reformingu parowego etanolu Temperature programmed-reduction studies of cobalt catalysts for steam reforming of ethanol Machocki Andrzej Gac Wojciech
2010 PM/2010/01 Praca magisterska Skroban Alina Badanie katalizatorów w reformingu parowym glicerolu Studies of catalysts in the steam reforming of glycerol Borowiecki Tadeusz Cichy Marcin
2010 PM/2010/02 Praca magisterska Jastrzębska Edyta Nowe generacje biopaliw New generations od biofuels Borowiecki Tadeusz
2010 PM/2010/03 Praca magisterska Typiak Iga Aktywność i selektywność katalizatorów kobaltowych w procesie reformingu parowego etanolu Activity and selectivity of supported cobalt catalysts in the steam reforming of ethanol Machocki Andrzej Denis Andrzej
2010 PM/2010/04 Praca magisterska Rozwałka Kamil Wytwarzanie wodoru w katalitycznym procesie reformingu parowego bio-etanolu Production of hydrogen in catalytic steam reforming of bio-ethanol Machocki Andrzej Denis Andrzej,Rybak Piotr,Tomaszewska Bogna
2010 PM/2010/05 Praca magisterska Kalbarczyk Adrian Badania właściwości utleniająco-redukujących katalizatorów reformingu parowego bio-ethanolu Temperature programmed redukction-oxidation studies of ethanol steam reforming catalysts Machocki Andrzej Gac Wojciech
1997 PM/1997/13 Praca magisterska Gryglicka Urszula Recykling polimerów Borowiecki Tadeusz
2000 PL/2000/02 Praca licencjacka Sławińska Monika Koksowanie węgla - przebieg i technologia procesu Borowiecki Tadeusz
2001 PL/2001/01 Praca licencjacka Ste? Ma?gorzata Produkcja i zastosowanie celulozy Machocki Andrzej
2001 PL/2001/02 Praca licencjacka Adamska Agata Hydroodsiarczanie olejów nap?dowych Borowiecki Tadeusz
2001 PL/2001/03 Praca licencjacka Paczkowska Karolina Naturalne i antropogeniczne ?ród?a chloru - problemy środowiskowe Borowiecki Tadeusz
2001 PL/2001/04 Praca licencjacka ?ywicka Iwona Badanie odpadów komunalnych w D.S. Grześ w dzielnicy akademickiej UMCS w Lublinie Chmiel Bogus?aw Lesiuk Adam
2001 PL/2001/05 Praca licencjacka Pa?ka Aleksamdra Zagospodarowanie odpadów gumowych Borowiecki Tadeusz
2002 PL/2002/01 Praca licencjacka Konefa? Ewelina Paliwa z produktów roślinnych Borowiecki Tadeusz
2002 PL/2002/02 Praca licencjacka Sawicz Agnieszka Technologiczne wykorzystanie CO2 Borowiecki Tadeusz
2003 PL/2003/01 Praca licencjacka Lisiecka Ewelina Tworzywa, ?ywice - wybrane zastosowania i utylizacja Grzegorczyk Wies?aw
2003 PL/2003/02 Praca licencjacka Warszawska Ma?gorzata Barwniki w ?ywności Machocki Andrzej
2003 PL/2003/03 Praca licencjacka Bielecka Agnieszka Procesy membranowe w ochronie środowiska Borowiecki Tadeusz
2003 PL/2003/04 Praca licencjacka Widzi?ska Izabela Opioidy wykorzystywane w zwalczaniu bólów nowotworowych Borowiecki Tadeusz
2003 PL/2003/05 Praca licencjacka Grzegrzó?ka Anna "Szczyt Ziemi" w Johannesburgu światowy szczyt na temat zrównowa?onego rozwoju (WSSD) Machocki Andrzej
2003 PL/2003/06 Praca licencjacka Ko?uchowski Adam Luminofory pó?przewodnikowe i ich zastosowanie na przyk?adzie diod elektroluminescencyjnych i laserów Ryczkowski Janusz
2004 PL/2004/01 Praca licencjacka Kosiarczyk Iwona Substancje zag?szczające w środkach spo?ywczych Machocki Andrzej
2004 PL/2004/02 Praca licencjacka Krukowski Marcin Wprowadzenie do symulacji procesowych w oparciu o pakiet chemcad Borowiecki Tadeusz Giecko Grzegorz
2006 PL/2006/01 Praca licencjacka Ga?kowska Agnieszka Otrzymywanie gliceryny i jej zastosowania Machocki Andrzej
2006 PL/2006/02 Praca licencjacka Skrok Katarzyna Biogaz i fermentacja metanowa, zagro?enie czy ?ród?o energii odnawialnej Stasi?ska Beata
2006 PL/2006/03 Praca licencjacka Cieniuch Jolanta Procesy katalityczne w rozwoju motoryzacji Machocki Andrzej
2006 PL/2006/04 Praca licencjacka Kacprzak Justyna Jolanta Witaminy i mikroelementy a zdrowie cz?owieka Borowiecki Tadeusz
2006 PL/2006/05 Praca licencjacka Czubkowski Pawe? Symulacja procesu utleniania amoniaku w procesie produkcji kwasu azotowego z zastosowaniem pakietu chemcad Giecko Grzegorz
2007 PL/2007/01 Praca licencjacka Pich Mariusz Badana ilościowe oraz sk?adu morfologicznego odpadów komunalnych powstających w D.S. "Zana" Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
2007 PL/2007/02 Praca licencjacka Nowak Agnieszka Otrzymywanie octanu butylu z zastosowaniem destylacji reaktywnej Giecko Grzegorz
2008 PL/2008/01 Praca licencjacka Pietryka Iwona Maria Metan towarzyszący kopalinom Machocki Andrzej
2008 PL/2008/02 Praca licencjacka Zawadzka Justyna Spalanie paliw alternatywnych w cementowni Borowiecki Tadeusz Zawadzki Witold
2009 PL/2009/01 Praca licencjacka Ko?odziej Marcin Metody produkcji paliw syntetycznych Methods of synthetic fuels of the production Machocki Andrzej
2010 PL/2010/01 Praca licencjacka Tymicka Bożena Nanomateriały węglowe - budowa, metody otrzymywania, perspektywy zastosowania Carbonaceons nanomaterials - structure, production, application perspects Machocki Andrzej
2010 PL/2010/02 Praca licencjacka Ambryszewski Łukasz Materiały wybuchowe Explosives Machocki Andrzej
2010 PL/2010/03 Praca licencjacka Troć Ewelina Procesy i reaktory membranowe Membrane processes and reactors Borowiecki Tadeusz