System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 51 to 100 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
1967 PM/1967/03 Praca magisterska Sułecka Teresa Otrzymywanie cyrkonu na drodze elektrolizy soli stopowych K2ZrF6-NaCl Akerman Karol Rafalski Wadim
1967 PM/1967/04 Praca magisterska Zanier Krystyna Odzysk molibdenu z pyłów krajowego hutnictwa miedzi Akerman Karol
1967 PM/1967/05 Praca magisterska Kogutowski Wojciech Badanie wpływu nośnika na aktywność katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego Akerman Karol
1967 PM/1967/06 Praca magisterska Krokowska Barbara Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i oczyszczanie dwutlenku cyrkonu Akerman Karol
1967 PM/1967/07 Praca magisterska Antas Elżbieta Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i wytracanie zasadowego fluorku cyrkonu Akerman Karol
1967 PM/1967/08 Praca magisterska Gryta Marian Otrzymywanie i badanie własności katalitycznych katalizatorów krakingu aktywowanych lantanowcami Akerman Karol
1967 PM/1967/09 Praca magisterska Sidor Leszek Wieloskładnikowe kontakty wanadowe Akerman Karol
1967 PM/1967/10 Praca magisterska Wołącewicz Wojciech Badania katalizatorów krakingu metodą impulsową przy użyciu chromatografu gazowego Akerman Karol
1967 PM/1967/11 Praca magisterska Podlewska Ludmiła Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i hydroliza zasadowego fluorku cyrkonu Akerman Karol
1967 PM/1967/12 Praca magisterska Mierzejewski Mieczysław Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Akerman Karol
1967 PM/1967/13 Praca magisterska Gradek Irena Cementacja indu z roztworów chlorkowych na cynku i glinie Akerman Karol
1967 PM/1967/14 Praca magisterska Zajączkowska Anna Otrzymywanie jodku germanowego z fazy gazowej /GeCl4 + HCl +H2O/ Akerman Karol
1967 PM/1967/15 Praca magisterska Sikorska-Kowalska Janina Wyznaczanie niektórych parametrów pracy katalizatorów wanadowych przy pomocy badania efektów termicznych Akerman Karol
1967 PM/1967/16 Praca magisterska Putek Stanisław Koncentracja rozcieńczonych roztworów molibdenu metodą cementacji Akerman Karol
1967 PM/1967/17 Praca magisterska Spadło Marian Talowo-wanadowe kontakty utleniania SO2 Akerman Karol
1967 PM/1967/18 Praca magisterska Wira Janina Metody określania temperatury plazmy termicznej-elektrycznej Akerman Karol
1967 PM/1967/19 Praca magisterska Barszczowska Elżbieta Opracowanie metody odzysku germanu ze szlamów cynkowych Akerman Karol
1967 PM/1967/20 Praca magisterska Dzida Witold Opracowanie syntezy i założeń do produkcji kwasu nitrylotrójoctowego Akerman Karol Korpak Wincenty
1967 PM/1967/21 Praca magisterska Zanier Krystyna Odzysk molibdenu z pyłów krajowego hutnictwa miedzi Akerman Karol
1968 PM/1968/01 Praca magisterska Kołodziej Danuta Badanie tekstury katalizatorów wanadowo-talawych Akerman Karol
1968 PM/1968/02 Praca magisterska Welsyng Henryk Zastosowanie metody termoróżnicowej do wyznaczania współczynników wykorzystania powierzchni wewnętrznej kontaktów wanadowych reakcji utleniania SO2 Akerman Karol
1968 PM/1968/03 Praca magisterska Łucjan Krystyna Zastosowanie metody termoróżnicowej do badania zmian charakterystyki katalizatorów wanadowych pod wpływem pracy Akerman Karol
1968 PM/1968/04 Praca magisterska Antoniuk Teresa Odzysk tantalu, niobu i wolframu z odpadów wolframowych Akerman Karol
1968 PM/1968/05 Praca magisterska Boroch Zuzanna Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów wanadowych utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Akerman Karol
1968 PM/1968/06 Praca magisterska Drozda Wiktor Otrzymywanie cyrkonu metalicznego na drodze elektrolizy stopionych soli K2ZrF6-NaCl Akerman Karol Rafalski Wadim
1968 PM/1968/07 Praca magisterska Burda Stanisław Ekstrakcji indu kwasami alkilofosforowymi z roztworów siarczanów w aparaturze przeciwprądowej ciągłej typu mieszalnik-odstojnik Akerman Karol Korpak Wincenty
1968 PM/1968/08 Praca magisterska Borowiecki Tadeusz Wyrównywanie koncentracji domieszek w germanie metodą topienia strefowego Akerman Karol
1968 PM/1968/09 Praca magisterska Barnaś Tadeusz Preparowanie i badanie własności katalitycznych katalizatorów krakingu aktywowanych pierwiastkami ziem rzadkich Akerman Karol
1968 PM/1968/10 Praca magisterska Kłodawska Zofia Otrzymywanie w skali wielkolaboratoryjnej dwutlenku cyrkonu z fluorocyrkonianu potasu Akerman Karol
1968 PM/1968/11 Praca magisterska Chmiel Bogusław Badanie własności katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Akerman Karol
1968 PM/1968/12 Praca magisterska Warulik Wojciech Wiktor Ocena możliwości odzysku molibdenu z produktów wtórnych, pyłów szybowych i konwertorowych hutnictwa miedzi Akerman Karol
1968 PM/1968/13 Praca magisterska Szeląg Romana Analiza ziarnowa surowców z siarczanu wapniowego do produkcji kwasu suarkowego Akerman Karol
1968 PM/1968/14 Praca magisterska Zawadzki Bogusław Maciej Oczyszczanie tlenku prazeodymu metodą chromatografii jonowymiennej Akerman Karol Korpak Wincenty
1968 PM/1968/15 Praca magisterska Załuski Sławomir Badanie wpływu lantanowców na własności katalizatorów krekingu przy użyciu chromatografu gazowego Akerman Karol
1968 PM/1968/16 Praca magisterska Szyszkowski Grzegorz Otrzymywanie tlenochlorku cyrkonu z fluorocyrkonianu potasu Akerman Karol
1968 PM/1968/17 Praca magisterska Mach Stanisław Badanie warunków wytrącania molibdenu z kwaśnych i zasadowych roztworów potrawiennych Akerman Karol
1968 PM/1968/18 Praca magisterska Sykut Marta Badanie aktywności katalitycznej kontaktów wanadowych aktywowanych talem w reakcji utleniania SO2 w warunkach niestacjonarnych Akerman Karol
1969 PM/1969/01 Praca magisterska Werman Maria Magdalena Oznaczanie oleju w produktach przemysłu azotowego Akerman Karol
1969 PM/1969/02 Praca magisterska Michalska Maria Otrzymywanie sorbentów peletyzowanych Akerman Karol
1969 PM/1969/03 Praca magisterska Szpringer Ludmióła Badanie zmian tekstury przemysłowego katalizatora wanadowego do utleniania SO2 w początkowym okresie pracy Akerman Karol
1969 PM/1969/04 Praca magisterska Babilońska Teresa Badanie wnikania składnika aktywnego katalizatora wanadowego do utleniania SO2 w układzie modelowym nośnik-składnik aktywny/nośnik Akerman Karol
1969 PM/1969/05 Praca magisterska Kosmala Mieczysław Sorpcja tantalu i wolframu na sorbencie SG Akerman Karol
1969 PM/1969/06 Praca magisterska Nowicka Barbara Badania nad otrzymywaniem czystych związków molibdenu Akerman Karol
1969 PM/1969/07 Praca magisterska Perucka Irena Szybkość powstawania biuretu w wodnych roztworach mocznika Akerman Karol
1969 PM/1969/08 Praca magisterska Godzisz Jan Oznaczanie mikrogramowych ilości siarki w gazie propanowo-butanowym przez zastosowanie uwodornienia na niklu Raneya Akerman Karol
1969 PM/1969/09 Praca magisterska Kotowicz Irena Otrzymywanie dwutlenku cyrkonu i tlenochlorku cyrkonu z fluorocyrkonianu potasu na skalę ćwierćtechniczną Akerman Karol
1969 PM/1969/10 Praca magisterska Sosnowski Kazimierz Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Akerman Karol
1969 PM/1969/11 Praca magisterska Kopeć Jan Badanie własności kontaktów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Akerman Karol
1969 PM/1969/12 Praca magisterska Nazimek Dobiesław Badanie nad odolejaniem kondensatów na koksie naftowym Akerman Karol
1969 PM/1969/13 Praca magisterska Ciołek Teresa Badanie struktury fizycznej surowców siarczanowych do produkcji kwasu siarkowego i klinkieru cementu portlandzkiego Akerman Karol