System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

TABLE: Prace   Export to Excel   Export to Word

    Show all 
Exact phrase  All words  Any word
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 201 to 250 of 761
id Rok obrony pracy Numer ewidencyjny (*) Typ pracy Autor (*) Promotor Współpromotor / Opiekun  
202 1978 PM/1978/03 Praca magisterska Majewski Krzysztof Barcicki Janusz View
203 1979 PM/1979/01 Praca magisterska Mach Gra?yna Barcicki Janusz View
204 1979 PM/1979/02 Praca magisterska Stanek Marian Barcicki Janusz View
205 1979 PM/1979/03 Praca magisterska Skiba W?adys?awa Kozak Zdzis?aw View
206 1979 PM/1979/04 Praca magisterska B±k Marian Barcicki Janusz View
207 1979 PM/1979/05 Praca magisterska Wróblewska Ma?gorzata Barcicki Janusz Borowiecki Tadeusz View
208 1979 PM/1979/06 Praca magisterska Gajewska Irena Barbara Barcicki Janusz Kozak Danuta View
209 1979 PM/1979/07 Praca magisterska Pasikowska Maria Barcicki Janusz View
210 1979 PM/1979/08 Praca magisterska Borysiewicz Stefan Barcicki Janusz Machocki Andrzej View
211 1979 PM/1979/09 Praca magisterska Pielach Marek Nazimek Dobies?aw View
212 1980 PM/1980/01 Praca magisterska Czaja Longina Barcicki Janusz View
213 1980 PM/1980/02 Praca magisterska Wilczy?ski S?awomir Nazimek Dobies?aw View
214 1980 PM/1980/03 Praca magisterska Szetelnicki Wies?aw Barcicki Janusz View
215 1980 PM/1980/04 Praca magisterska Jedli?ski Marian Chmiel Bogus?aw View
216 1980 PM/1980/05 Praca magisterska Szpakut Anna Barcicki Janusz Machocki Andrzej View
217 1981 PM/1981/01 Praca magisterska Turbiarz Henryk Barcicki Janusz Machocki Andrzej View
218 1981 PM/1981/02 Praca magisterska ?yko Krystyna Barcicki Janusz Kozak Danuta View
219 1981 PM/1981/03 Praca magisterska Drzewiecka Barbara Barcicki Janusz View
220 1981 PM/1981/04 Praca magisterska Rarot Andrzej Barcicki Janusz View
221 1981 PM/1981/05 Praca magisterska Wójcik Zbigniew Barcicki Janusz View
222 1982 PM/1982/01 Praca magisterska Kurenda Maria Aleksandra Barcicki Janusz View
223 1982 PM/1982/02 Praca magisterska Durlak Anna Kozak Zdzis?aw View
224 1982 PM/1982/03 Praca magisterska Turbakiewicz Jerzy Barcicki Janusz View
225 1983 PM/1983/01 Praca magisterska Micha?ek Ireneusz Barcicki Janusz View
226 1983 PM/1983/02 Praca magisterska Bojarczuk Wies?aw Ryszard Barcicki Janusz View
227 1984 PM/1984/01 Praca magisterska Grabowska Zofia Paw?owski Lucjan View
228 1984 PM/1984/02 Praca magisterska Kieba?a Bo?ena Barcicki Janusz View
229 1985 PM/1985/01 Praca magisterska Czubryt Maria Barcicki Janusz Machocki Andrzej View
230 1987 PM/1987/01 Praca magisterska Paszko Tadeusz Barcicki Janusz View
231 1987 PM/1987/02 Praca magisterska Kogut Janusz Barcicki Janusz View
232 1989 PM/1989/01 Praca magisterska Ku?nicka Andrzej Barcicki Janusz View
233 1989 PM/1989/02 Praca magisterska Markowicz Renata Barcicki Janusz Machocki Andrzej View
234 1990 PM/1990/01 Praca magisterska Dro?dziel Beata Borowiecki Tadeusz Barcicki Janusz View
235 1990 PM/1990/02 Praca magisterska Butkiewicz Andrzej Barcicki Janusz View
236 1990 PM/1990/03 Praca magisterska Stefanek Iwona Barcicki Janusz View
237 1990 PM/1990/04 Praca magisterska G?ca Anna Barcicki Janusz Kozak Danuta View
238 1991 PM/1991/01 Praca magisterska Szynkaruk Renata Barcicki Janusz View
239 1991 PM/1991/02 Praca magisterska Wawrzyszko Iwona Barcicki Janusz Machocki Andrzej View
240 1993 PM/1993/01 Praca magisterska Samulak Ma?gorzata Borowiecki Tadeusz Machocki Andrzej View
241 1994 PM/1994/01 Praca magisterska Marcewicz Agnieszka Barcicki Janusz View
242 1994 PM/1994/02 Praca magisterska Wójciuk Barbara Barcicki Janusz View
243 1994 PM/1994/03 Praca magisterska Cio?ek Andrzej Borowiecki Tadeusz Sikorska Joanna View
244 1994 PM/1994/04 Praca magisterska Bocheńska Anetta Kinga Nazimek Dobiesław Ryczkowski Janusz View
245 1994 PM/1994/05 Praca magisterska Le¶kiewicz Ewa Borowiecki Tadeusz Machocki Andrzej View
246 1994 PM/1994/06 Praca magisterska Karbowicz Krystyna Barcicki Janusz View
247 1995 PM/1995/01 Praca magisterska Do??ga Dorota Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz View
248 1995 PM/1995/02 Praca magisterska Samulak Krzysztof Barcicki Janusz Ryczkowski Janusz View
249 1995 PM/1995/03 Praca magisterska Kic Barbara Barcicki Janusz Denis Andrzej View
250 1995 PM/1995/04 Praca magisterska ?ysiak Leonard Nazimek Dobies?aw Ryczkowski Janusz View
251 1995 PM/1995/05 Praca magisterska Sowi?ska Dorota Borowiecki Tadeusz View