System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 101
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/13
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ciołek Teresa
Tytuł polski Badanie struktury fizycznej surowców siarczanowych do produkcji kwasu siarkowego i klinkieru cementu portlandzkiego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis