System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 102
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/14
Typ pracy Praca magisterska
Autor Szklarz Mieczysław
Tytuł polski Wpływ składu fazy gazowej na aktywność kontaktów wanadowych aktywowanych talem w procesie utleniania SO2
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis