System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 106
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/18
Typ pracy Praca magisterska
Autor Wójcik Kazimiera
Tytuł polski Wyznaczanie efektywnych współczynników dyfuzji w ciałach porowatych metoda chromatografii gazowej
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis