System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 107
Rok obrony pracy 1969
Numer ewidencyjny PM/1969/19
Typ pracy Praca magisterska
Autor Androsiuk Barbara
Tytuł polski Oznaczanie zawartości oleju w produktach przemysłu azotowego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis