System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 108
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Godyński Stanisław
Tytuł polski Badanie wpływu wybranych sposobów preparatyki kontaktu na jego przydatność w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis