System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 109
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Stefaniak Ewa Anna
Tytuł polski Badanie reakcji konwersji fosfogipsu do siarczanu amonu i węglanu wapnia
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis