System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 11
Rok obrony pracy 1963
Numer ewidencyjny PM/1963/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Molik-Baranowska Halina
Tytuł polski Próby odzyskiwania chromu na torfie
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis