System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 110
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Gurczyńska Zofia
Tytuł polski Próby sorpcji i elucji wolframu na sorbencie SG z roztworów otrzymywanych z rozkładu "czarnego szlamu"
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis