System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 111
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Woźniak Barbara
Tytuł polski Badanie wytrzymałości mechanicznej i tekstury katalizatorów złożonych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis