System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 113
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Hanaka Lucyna
Tytuł polski Modyfikacja katalizatorów glinokrzemianowych pierwiastkami ziem rzadkich i badanie ich aktywności w reakcji krakingu kumenu metodą impulsową
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis