System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 114
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Słapczyński Andrzej
Tytuł polski Badanie aktywności niklowych katalizatorów przemysłowego RKS w procesie konwersji parowej n-heksanu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis