System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 115
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Mańko Mieczysław
Tytuł polski Utlenianie SO2 na kontaktach wanadowych w warunkach niedomiaru tlenu
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis