System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 116
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/09
Typ pracy Praca magisterska
Autor Hebda Jadwiga
Tytuł polski Badania rozkładu mocznika w alkalicznych rozcieńczonych roztworach wodnych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis