System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 117
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/10
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bernat Aleksandra
Tytuł polski Badanie efektów cieplnych reakcji utleniania NH3 na katalizatorach mieszanych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis