System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 118
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/11
Typ pracy Praca magisterska
Autor Burdzicki Mieczysław
Tytuł polski Badanie efektów cieplnych reakcji utleniania amoniaku na katalizatorze Co2O3
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis