System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 119
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/12
Typ pracy Praca magisterska
Autor Lasota Stanisław
Tytuł polski Wpływ preparatyki na własności kontaktów wanadowo-molibdenowych reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis