System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 12
Rok obrony pracy 1963
Numer ewidencyjny PM/1963/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Jurkiewicz Kazimierz
Tytuł polski Próby sorpcji molibdenu oraz oddzielenia go od germanu na sorbencie SG
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis