System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 120
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/13
Typ pracy Praca magisterska
Autor Barczak Adam
Tytuł polski Próby oczyszczania czterojodku germanu przez topienie strefowe
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis