System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 121
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/14
Typ pracy Praca magisterska
Autor Denis Andrzej
Tytuł polski Wyznaczanie aktywności powierzchniowej katalizatorów niklowych poprzez chemisorpcję związków siarki
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis