System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 122
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/15
Typ pracy Praca magisterska
Autor Grzegorczyk Wiesław
Tytuł polski Otrzymywanie szlamów dla mokrego procesu produkcji kwasu siarkowego z fosfogipsu
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis