System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 123
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/16
Typ pracy Praca magisterska
Autor Janiuk Ryszard Maciej
Tytuł polski Otrzymywanie galokrzemianów
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis