System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 124
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/17
Typ pracy Praca magisterska
Autor Mysiak Jerzy
Tytuł polski Badanie katalizatorów złożonych przy pomocy niskotemperaturowej adsorpcji azotu i chemisorpcji wodoru
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis