System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 125
Rok obrony pracy 1970
Numer ewidencyjny PM/1970/18
Typ pracy Praca magisterska
Autor Jówko Antoni
Tytuł polski Próby otrzymywania sorbentów przez kondensacje polifenoli z furfurolem
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis