System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 127
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Choroszyńska Maria
Tytuł polski Badanie tekstury katalizatorów stosowanych do utleniania amoniaku, benzenu do bezwodnika maleinowego oraz katalizatorów niklowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis