System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 129
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bugalski Maciej
Tytuł polski Niektóre własności katalityczne tlenków metali grup I-IV układu okresowego w reakcji utleniania amoniaku
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis