System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 13
Rok obrony pracy 1963
Numer ewidencyjny PM/1963/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Sozański Adam
Tytuł polski Sorpcja tytanu oraz rozdzielanie tytan-cyrkon na sorbencie SG
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis