System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 131
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Gierżatowicz Ryszard
Tytuł polski Sorpcja germanu na sorbentach polifenolo-formaldehydowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis