System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 132
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Szymański Lech
Tytuł polski Badanie chemisorpcji wodoru na katalizatorach niklowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis