System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 133
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kotowicz Ryszard
Tytuł polski Próby otrzymywania związków niobu i tantalu z żelazostopów
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis