System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 137
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/12
Typ pracy Praca magisterska
Autor Hulewska Wiesława
Tytuł polski Badanie reakcji konwersji różnych odmian fosfogipsu do siarczanu amonu i węglanu wapnia
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis