System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 138
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/13
Typ pracy Praca magisterska
Autor Leszczyńska Zofia
Tytuł polski Badanie katalitycznych własności tlenków pierwiastków grup V - VIII układu okresowego w reakcji utleniania amoniaku
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis