System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 139
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/14
Typ pracy Praca magisterska
Autor Figurski Andrzej
Tytuł polski Badania nad wydzielaniem fluoru w procesie anhydrytowym otrzymywania kwasu fosforowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis