System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 140
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/15
Typ pracy Praca magisterska
Autor Dzioba Eugeniusz
Tytuł polski Badanie impulsową metodą mikrokatalityczną katalizatorów niklowych kontaktowego półspalania CH4
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis