System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 141
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/16
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kozak Krzysztof
Tytuł polski Termograwimetryczne badanie kontaktów wanadowych w atmosferze powietrza i SO2
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis