System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 142
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/17
Typ pracy Praca magisterska
Autor Doraczyńska Anna
Tytuł polski Preparatyka i badanie wybranych modeli kontaktów w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis