System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 143
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/18
Typ pracy Praca magisterska
Autor Okuń Andrzej
Tytuł polski Badania wpływu preparatyki na własności kontaktów wanadowo-molibdenowych procesu utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis