System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 144
Rok obrony pracy 1971
Numer ewidencyjny PM/1971/19
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kapalska Iwona Maria
Tytuł polski Badanie możliwości odzysku platyny z roztworów HNO3 na sorbentach
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis