System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 145
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Luchowski W?adys?aw
Tytuł polski Preparatyka i badanie w?asności katalizatorów reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis