System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 146
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor El?bieta Hejna
Tytuł polski Badanie absorpcji dwutlenku siarki w roztworach w?glanu sodu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis