System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 147
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Fabian Ewa
Tytuł polski Synteza zeolitów typu X i Y i badanie ich aktywności katalitycznej w reakcji modelowej
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis