System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 148
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Wnuk Marcin
Tytuł polski Termograwimetryczne badania sorpcji i desorpcji dwutlenku siarki na molibdenowych kontaktach wanadowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis