System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 149
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Izbicki Janusz
Tytuł polski Badanie w?asności katalitycznych stopu Pt-Rh w reakcji utleniania amoniaku
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis