System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 15
Rok obrony pracy 1964
Numer ewidencyjny PM/1964/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bodecki Roman
Tytuł polski Badanie aktywności katalitycznej kontaktu wanadowego modyfikowanego Ag110m
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis