System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 150
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Korczak Barbara
Tytuł polski Badanie sorpcji dwutlenku siarki na kontakcie wanadowym ze sk?adem gazów siarkowych metodą dynamiczną
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis