System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 151
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Starkiewicz Maria
Tytuł polski Badanie sorpcyjnych w?aściwości kontaktów wanadowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis